באדום הפקות, מקבל הלקוח סרט באיכות קולנועית, תפור לצרכיו, ובהתאם לתקציב העומד לרשותו.