תשדרי הבחירות של שלי יחימוביץ – עבור מפלגת העבודה (מיוחס)